This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Risi

/Risi

U REALIZUA TRAJNIM PËR PERSONA ZYRTARË

22.12.2017|

Në organizim të Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, në hapësirat e Komisionit vazhduan trajnimet e planifikuara me temë “Qasje e lirë në informacionet me karakter publik dhe zbatimi praktik i Ligjit për qasje në informacione me karakter publik”. Trajnimin e realizuan ligjërues profesionistë të Sekretariatit të [...]

PJESËMARRJE NË DEBATIN PUBLIK PËR NDRYSHIME TË MUNDSHME TË LIGJIT PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

19.12.2017|

Në hallën e kinemasë në Klubin e deputetëve , sot u mbajt debat publik për ndryshime të mundshme të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Ngjarja u mbajt në organizim të Ministrisë së drejtësisë dhe Ministrisë për shoqëri informatike dhe administrim, në bashkëpunim me Ministrin pa resor i obliguar për komunikime, llogaridhënie [...]

U PËRGATIT PLANI STRATEGJIK I KOMISIONIT

27.11.2017|

Grupi punues i Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacionet me karakter publik (KMDQLIKP), në bashkpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, përgatiti Planin strategjik të KMDQLIKP për periudhën prej vitit 2018 deri 2020. Në tre punëtori të posaçme të mbajtura me përkrahje financiare të Misionit të OSBE-së në Shkup me [...]

Trajnim për personat zyrtarë të sapoemëruar

23.11.2017|

Njëzet e tre persona zyrtarë të rinj për ndërmjetësim me informacione me karakter publik prej më shumë institucioneve shtetërore, (agjenci, komisione, drejtori), nga pushteti gjyqësor dhe nga institucionet shëndetsore, morën pjesë në trajnimin me temë "Qasja e lirl nl informacione me karakter publik dhe zbatimi i Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik", [...]

PUNËTORI RAJONALE E REALIZUAR NË BASHKËPUNIM ME KOMISIONIN DHE MISIONIN E OSBE NË SHKUP

26.10.2017|

Në hotelin “Oaza” në Shtip, në kuadër të bashkëpunimit të realizuar të Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik me Misionin e OSBE-së në Shkup (aplikacioni projektues “Bashkëpunimi trevjeçarë dhe aktivitetet për Komisionin”), më 25 tetor të vitit 2017, u mbajt punëtoria rajonale e tretë e paraparë me [...]

U REALIZUA VIZITË STUDIUESE E KËSHILLIT PËR TRANSPARENCË DHE QEVERISJE TË MIRË NË MADRID, SPANJË

20.10.2017|

Kryetari i Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, d-r Gjorgi Sllamkov, zëvendës kryetari Blerim Hyseni dhe anëtarja Valentina Fidanovska, nëpërmjet instrumentit TAIEX të Komisionit evropian, më 16 dhe 17 tetor të vitit 2017, qëndruan në vizitën studiuese të Këshillit për transparencë dhe qeverisje të mirë në Madrid, [...]

PUNËTORI E REALIZUAR PËR PERSONA ZYRTARË BASHKËPUNIM I KOMISIONIT ME MISIONIN E OSBE NË SHKUP

29.09.2017|

Në kuadër të bashkëpunimit të realizuar të Komisionit për qasje të lirë në informacione me karakter publik me Misionin e OSBE-së në Shkup (aplikacioni projektues “Bashkëpunimi trevjeçar dhe aktivitetet për Komisionin”, më 28 shtator të vitit 2017, në hotelin “Holidej Inn” në Shkup, u mbajt punëtori me temën: “E drejta e qasjes së lirë në informacione [...]

SHËNIMI I DITËS NDËRKOMBËTARE PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK 28 SHTATORI

28.09.2017|

Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacionet me karakter publik, në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, sot do ta shënojë 28 shtatorin, Dita ndërkombëtare për qasje univerzale në informacione, që në mënyrë tradicionale zhvillohet nën moton “Kam të drejtë të di”. Për këtë qëllim në hotelin Holidej Inn në [...]

UDHËZIME PËR PUNËN E ORGANEVE DHE MINISTRIVE GJATË PROCESIT ZGJEDHOR

18.09.2017|

Në mbledhjet e 27-të, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, miratoi Udhëzim për mënyrën e punës së ministrive, organeve tjera të drejtorisë shtetërore dhe organeve drejtuese, si dhe Udhëzim për ndalimin e përdorimit të gjërave të patundshme dhe të tjera në pronë shtetërore gjatë procesit zhvillimor në pronë të shtetit gjatë procesit zgjedhor. Me këto Udhëzime vërtetohen [...]

ZËVENDËSKRYEMISTRI OSMANI NË VIZITË PUNË NË KOMISION

17.08.2017|

Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, i obliguar për çështje evropiane Bujar Osmani, në shoqëri të bashkëpunëtorëve nga Kabineti i kryeministrit dhe nga ana e Sekretariatit për çështje evropiane, sot realizoi vizitë punë në Komisionin për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Delegacioni qeveritar në vizitën punuese u [...]