This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Risi

/Risi

U realizua trajnim për persona zyrtarë për më shumë lëmi dhe veprimtari

22.05.2018|

Në organizim të Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, në hapësirat e Komisionit so vazhdoi vazhdueshmëria e planifikuar e trajnimeve me temë: “Qasje e lirë në informacione me karakter publik”. Në trajnimin të cilin e realizuan Cveta Trajkovska dhe Katerina Dimovska Trajkovska, ligjëruës profesionistë të Sekretariatit të [...]

MISION ME EKSPERTË NË PËRKRAHJE TË INSTRUMENTIT TAIEXTË KOMISIONIT EVROPIAN PËR DËNIMET NË TË HOLLA DHE SANKSIONE TJERA PËR MOSZBATIMIN E LIGJIT

20.04.2018|

Në hapësirat e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, më 18 dhe 19 prill, me përkrahjen e instrumentit TAIEX të Komisionit evropian, u mbajt Mision me ekspertë “Sanksione për poseduesit e informacioneve me karakter publik me ekspertët e BE, gjegjësisht Anamarija Musa, përfaqësues për informimin e Kroacisë [...]

TRAJNIM PËE PERSONA ZYRTAR SAPO TË EMËRUAR

04.04.2018|

Njëmbëdhjetë persona zyrtar të sapo emëruar për ndërmjetësim me informacione me karakter publik të institucioneve shtetërore, komunave, enteve shëndetësore dhe arsimore, morën pjesë në temën “Qasje e lirë në informacione me karakter publik dhe zbatimi praktik i Ligjit për qasje në informacione me karakter publik”, që u mbajt në hapësirat e Komisionit për mbrojtjen e të [...]

ZËVENDËS KRYETARI I KOMISIONIT MBAJTI FJALIM NË NGJARJE NË ORGANIZIM TË SIGMA

21.03.2018|

  Zëvendës kryetari i Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacionet me karakter publik, z. Blerim Hyseni, mori pjesë në ngjarje në organizim të SIGMA, me titull “Sfidat në reformën e administratës publike”. Në bgjarje, para të pranishmive mbajti fjalim edhe ministri për shoqëri informatike dhe administrim, Damjan Mançevski, ministri i [...]

TRAJNIM PËR PERSONA ZYRTARË TË SAPOEMËRUAR

28.02.2018|

Njëmbëdhjetë persona zyrtarë të sapoemëruar për ndërmjetësim me  informacione me karakter publik të institucioneve shtetërore, (ministri dhe agjencione), ndërmarrje publike dhe të enteve arsimore, morrën pjesë në trajnimin me temë “Qasja e lirë në informacionet me karakter publik dhe zbatimi praktik i Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik”, që u mbajt në [...]

U NËNSHKRUA MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MES KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK DHE SHOQATËS SË GAZETARËVE TË MAQEDONISË

15.02.2018|

  Në hapësirat e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, u nënshkrua Memorandum për bashkëpunim mes Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe Shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Memorandumi u nënshkrua nga ana e kryetarit të Komisionit, d-r [...]

NËNSHKRIM I MEMORANDUMIT PËR BASHKËPUNIM MES KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK DHE SHOQATËS SË GAZETARËVE TË MAQEDONISË

14.02.2018|

  Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë të enjten (15 shkurt) 2018 në ora 11:00, në hapësirat e Komisionit do të nënshkruajnë Memorandum për bashkëpunim mes veti. Me nënshkrimin e Memorandumit për bashkëpunim, Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje [...]

AKTIVITETE PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONET ME KARAKTER PUBLIK

09.02.2018|

Më 09.02.2018 në Ministrinë e drejtësisë u mbajt mbledhje pune ku u përcaktua nevoja për ndryshime dhe plotësime në Ligjin për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Përveç ministrit të drejtësisë Bilen Saliji në mbledhje morrën pjesë edhe kryetari dhe zëvendës kryetari i Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në [...]

KËMBIM MENDIMESH NË LIDHJE ME STANDARDIZIMIN E FORMULARIT TË UNIFIKUAR DHE TË STRUKTURUAR TË RAPORTIT VJETOR

01.02.2018|

Përfaqësuesit e Misionit të OSBE-së në Shkup dhe të Komisionit për sistem politik dhe raporte mes bashkësive të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, sot mbajtën mbledhje pune me anëtarët e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Në takimin që kishte karakter konsultativ dhe që është një prej [...]

KOMISIONI DHE SHGM PARALAJMËRUAN NËNSHKRIMIN E MEMORANDUMIT PËR BASHKËPUNIM

01.02.2018|

Sot në hapësirat e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter puiblik u mbajt takim pune me anëtarët e Komisionit me kryesinë e Shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Kryetari i Komisionit d-r Gjorgi Sllamkov, zëvendës kryetari Blerim Iseni dhe anëtarja e Komisionit Valentina Fidanovska, ku biseduan me kryetarin aktual [...]