РЕАЛИЗИРАНА ЗАЕДНИЧКА АКТИВНОСТ НА КОМИСИЈАТА И ДЗЛП

13.07.2017|0 Comments

Членови на работните групи од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци одржаа уште една заедничка работилница на тема ,,Промоција на двете [...]

МЕЃУНАРОДНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ЗА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

15.06.2017|0 Comments

Во организација на TAIEX – Инструментот на Европската Комисија за техничка поддршка и размена на информации, а во соработка со Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 08 [...]

РЕАЛИЗИРАНА ЗАЕДНИЧКА АКТИВНОСТ НА КОМИСИЈАТА И ДЗЛП

07.06.2017|0 Comments

Членови на работните групи од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци одржаа уште една заедничка работилница на тема  ,,Промоција на двете [...]

РЕАЛИЗИРАНА ЗАЕДНИЧКА АКТИВНОСТ НА КОМИСИЈАТА И ДЗЛП

07.06.2017|0 Comments

Членови на работните групи од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци одржаа уште една заедничка работилница на тема ,,Промоција на двете [...]

РЕАЛИЗИРАНА ЗАЕДНИЧКА РАБОТИЛНИЦА НА КОМИСИЈАТА И ДЗЛП

19.05.2017|0 Comments

  ,,Промоција на двете права –Правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и правото на заштита на личните податоци“ беше темата на   работилницата предвидена со Проектот “Поддршка на пристапот до правото на заштита [...]

КОМИСИЈАТА И ДЗЛП РЕАЛИЗИРАА УШТЕ ЕДНА ЗАЕДНИЧКА РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА

28.04.2017|0 Comments

Во рамки на планираните заеднички активности предвидени во Проектот “Поддршка на пристапот до правото на заштита на личните податоци“, што се финансира од ИПА ТАИБ 2012 програмата, на 27 април 2017 година, во просториите на [...]

Повеќе

Брошури

Ти имаш право да ЗНАЕШ!
Информациите од јавен карактер се за давање
А не се за чување
Пристапот до информации од јавен карактер е слободен