ВО ВЕЛЕС ОДРЖАНА ОБУКА ОД РЕГИОНАЛЕН КАРАКТЕР

14.11.2019|Comments Off on ВО ВЕЛЕС ОДРЖАНА ОБУКА ОД РЕГИОНАЛЕН КАРАКТЕР

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, денеска ја реализираше последната во циклусот од четири предвидени еднодневни обуки на тема: „Имплементација [...]

ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА ОБУКА ЗА СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ВО ТЕТОВО

12.11.2019|Comments Off on ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА ОБУКА ЗА СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ВО ТЕТОВО

Во Хотелот „Меркур“ во Тетово, денеска Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, ја реализираше третата од четирите планирани еднодневни обуки [...]

РЕАЛИЗИРАНА И ВТОРА ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

29.10.2019|Comments Off on РЕАЛИЗИРАНА И ВТОРА ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, денеска во хотелот Порта, ја одржа и втората од четирите  предвидени еднодневни обуки на [...]

ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

24.10.2019|Comments Off on ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, денеска ја одржа првата во циклусот од четири предвидени еднодневни обуки на тема: „Имплементација [...]

РЕАЛИЗИРАНА ДЕВЕТАТА СРЕДБА СО ГРАЃАНИТЕ НА БИТОЛА ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

10.04.2019|Comments Off on РЕАЛИЗИРАНА ДЕВЕТАТА СРЕДБА СО ГРАЃАНИТЕ НА БИТОЛА ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со  Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ, а во согласност со мерката „Зголемување на свесноста на граѓаните за [...]

СРЕДБA СО ГРАЃАНИТЕ НА СТРУМИЦА ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

05.04.2019|Comments Off on СРЕДБA СО ГРАЃАНИТЕ НА СТРУМИЦА ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со  Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ, а во согласност со мерката „Зголемување на свесноста на граѓаните за [...]

Повеќе

Брошури

Ти имаш право да ЗНАЕШ!
Информациите од јавен карактер се за давање
А не се за чување
Пристапот до информации од јавен карактер е слободен