ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА

25.02.2019|Comments Off on ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА

Денеска во просториите на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, согласно проектната апликација “Тригодишна соработка и активности за Комисијата“ и воспоставената соработка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер [...]

ТЕЧЕ РОКОТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

04.01.2019|Comments Off on ТЕЧЕ РОКОТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

  Од први јануари 2019 година отпочна рокот за  доставување од страна на имателите на информации од јавен карактер на Годишен извештај за спроведувањето на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер за [...]

РЕАЛИЗИРАНА РАБОТИЛНИЦА ЗА НОВОНАЗНАЧЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

12.12.2018|Comments Off on РЕАЛИЗИРАНА РАБОТИЛНИЦА ЗА НОВОНАЗНАЧЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

  Во рамките на воспоставената соработка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер со Мисијата на ОБСЕ во Скопје (проектната апликација “Тригодишна соработка и активности за Комисијата“), денеска [...]

ВО ХОТЕЛОТ „АЛЕКСАНДАР ПАЛАС“ РАБОТИЛНИЦА НА КОМИСИЈАТА И МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО СКОПЈЕ

05.12.2018|Comments Off on ВО ХОТЕЛОТ „АЛЕКСАНДАР ПАЛАС“ РАБОТИЛНИЦА НА КОМИСИЈАТА И МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО СКОПЈЕ

Денеска во хотелот „Александар Палас“ во Скопје, во рамките на воспоставената соработка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер со Мисијата на ОБСЕ во Скопје (проектната апликација “Тригодишна [...]

РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ЛИЦА РЕАЛИЗИРАНА ВО СОРАБОТКА НА КОМИСИЈАТА СО МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО СКОПЈЕ

28.11.2018|Comments Off on РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ЛИЦА РЕАЛИЗИРАНА ВО СОРАБОТКА НА КОМИСИЈАТА СО МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО СКОПЈЕ

Во рамките на воспоставената соработка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер со Мисијата на ОБСЕ во Скопје (проектната апликација “Тригодишна соработка и активности за Комисијата“), денеска  во [...]

РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ЛИЦА РЕАЛИЗИРАНА ВО СОРАБОТКА НА КОМИСИЈАТА СО МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО СКОПЈЕ

26.11.2018|Comments Off on РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИ ЛИЦА РЕАЛИЗИРАНА ВО СОРАБОТКА НА КОМИСИЈАТА СО МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО СКОПЈЕ

Во рамките на воспоставената соработка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер со Мисијата на ОБСЕ во Скопје (проектната апликација “Тригодишна соработка и активности за Комисијата“), денеска  во [...]

Повеќе

Брошури

Ти имаш право да ЗНАЕШ!
Информациите од јавен карактер се за давање
А не се за чување
Пристапот до информации од јавен карактер е слободен