РЕАЛИЗИРАНА ДЕВЕТАТА СРЕДБА СО ГРАЃАНИТЕ НА БИТОЛА ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

10.04.2019|Comments Off on РЕАЛИЗИРАНА ДЕВЕТАТА СРЕДБА СО ГРАЃАНИТЕ НА БИТОЛА ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со  Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ, а во согласност со мерката „Зголемување на свесноста на граѓаните за [...]

СРЕДБA СО ГРАЃАНИТЕ НА СТРУМИЦА ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

05.04.2019|Comments Off on СРЕДБA СО ГРАЃАНИТЕ НА СТРУМИЦА ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со  Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ, а во согласност со мерката „Зголемување на свесноста на граѓаните за [...]

СРЕДБA СО ГРАЃАНИТЕ НА ТЕТОВО ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

03.04.2019|Comments Off on СРЕДБA СО ГРАЃАНИТЕ НА ТЕТОВО ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со  Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ, а во согласност со мерката „Зголемување на свесноста на граѓаните за [...]

РЕАЛИЗИРАНИ ЧЕТИРИ СРЕДБИ СО ГРАЃАНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

01.04.2019|Comments Off on РЕАЛИЗИРАНИ ЧЕТИРИ СРЕДБИ СО ГРАЃАНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со  Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ, а во согласност со мерката „Зголемување на свесноста на граѓаните за [...]

СРЕДБИ СО ГРАЃАНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

27.03.2019|Comments Off on СРЕДБИ СО ГРАЃАНИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ОТВОРЕНОТО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со  Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените-ЕСЕ, а во согласност со мерката „Зголемување на свесноста на граѓаните за [...]

ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА

25.02.2019|Comments Off on ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА

Денеска во просториите на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, согласно проектната апликација “Тригодишна соработка и активности за Комисијата“ и воспоставената соработка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер [...]

Повеќе

Брошури

Ти имаш право да ЗНАЕШ!
Информациите од јавен карактер се за давање
А не се за чување
Пристапот до информации од јавен карактер е слободен