АНАЛИЗА НА ОДРЖАНИТЕ ОБУКИ ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ВО 2020 ГОДИНА

13.01.2021|Comments Off on АНАЛИЗА НА ОДРЖАНИТЕ ОБУКИ ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА ВО 2020 ГОДИНА

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, изготви Анализа на одржаните обуки за службените лица во периодот септември-декември 2020 година. Истата е подготвена на основа на доставените покани за [...]

ОНЛАЈН ДЕБАТА ЗА ЕДНОГОДИШНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

01.12.2020|Comments Off on ОНЛАЈН ДЕБАТА ЗА ЕДНОГОДИШНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Во организација на Центарот за Граѓански комуникации на 1 декември 2020 година, се одржа онлајн дебата за спроведувањето на новото законско решение. Дебатата се одржа точно на денот кога се одбележува една година од примената [...]

ЕДУКАТИВНО ВИДЕО НАМЕНЕТО ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА КАЈ ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

10.11.2020|Comments Off on ЕДУКАТИВНО ВИДЕО НАМЕНЕТО ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА КАЈ ИМАТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер во соработка со Националниот демократски институт и ВИДИ ВАКА, а со финансиска поддршка од УСАИД, изготви едукативно видео наменето за службените лица [...]

ОНЛАЈН ОБУКА ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА

22.10.2020|Comments Off on ОНЛАЈН ОБУКА ЗА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, имајќи ја во предвид состојбата со пандемијата на COVID-19, се прилагодува на новите услови за работа и од денеска наместо со обуки [...]

УЧЕСТВО НА ОНЛАЈН ДЕБАТА ЗА СЛОБОДНИОТ ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

21.10.2020|Comments Off on УЧЕСТВО НА ОНЛАЈН ДЕБАТА ЗА СЛОБОДНИОТ ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Директорката на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, г-ѓа Пламенка Бојчева, учествуваше на онлајн дебата на тема „Слободен пристап до информации од јавен карактер во време на Ковид-19“.  [...]

УСВОЕНА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА СОРАБОТКА НА ВТОРОСТЕПЕНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ 2020

20.10.2020|Comments Off on УСВОЕНА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА СОРАБОТКА НА ВТОРОСТЕПЕНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ 2020

Денес (20 октомври 2020 година) се одржа он лајн конференција на која учествуваа претставниците на регулаторните тела за пристап до информациите од јавен карактер. На конференцјата учество земаа претставници од Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, [...]

Повеќе

Брошури

Ти имаш право да ЗНАЕШ!
Информациите од јавен карактер се за давање
А не се за чување
Пристапот до информации од јавен карактер е слободен