ул.„Виетнамска„ б.б.
(02) 2652-580

службено лице:
Аднан Мемед
(02) 2654-983
e-mail: adnanmemed@yahoo.com
            sutoorizari@t-home.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.sutoorizari.org.mk