бул. „Христијан Тодоровски Карпош„ бр.5
(02) 2603-002
(02) 2616-867

службено лице:
Калтрина Азизи(
02) 2603-045

e-mail: kaltrina.azizi@cair.gov.mk
            info@cair.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.cair.gov.mk