Рекреативен центар Сарај б.б.     
(02) 2057-996
(02) 2057-990                         

службени лица:
Џељаљ Јакупи
e-mail: xhelo2006@yahoo.com
Адиле Хаме

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.saraj.gov.mk