бул.”Илинден” бр.82
(02) 3297-255

службено лице:
Мирјана Блажевска
e-mail: gragjani@skopje.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.skopje.gov.mk