Rr. “Edvard Kardel” nr.26B

02/3115-819

Personi zyrtar:

Jana Ivanovski

02/3115-819 lok.112

e-mail:   janakarapetkovska@yahoo.com
                info@asuc.edu.mk

Lista e informacioneve me karakter publik gjendet në:

www.asuc.edu.mk