Adresa
bul. Goce Dellçev nr.18 – Shkup (ndërtesa e RTVM – kati 14)

Tel/ Faks
+389 2 3118 038
+389 2 3114 695

Ueb faqja:
www.komspi.mk

Posta elektronike:
komspi@komspi.mk

Persona për ndërmjetësim me informacione dhe ndihmë juridike për posedues dhe kërkues të informacioneve  me karakter publik në KMDQLIKP janë:

Cveta Trajkovska
e-mail: cveta@komspi.mk
Jordanka Stojkova
e-mail: dana@komspi.mk
Cvetan Stanoeski
e-mail: cvetanstanoeski@komspi.mk

Personi për komunikim me qytetarë, të cilët kanë ndonjë lloj dhe shkallë të pengesës:
Aleksandra Atanasovska – Gjorgjijeska
tel: (02) 3118-038 dhe 070 270-216

Tel/Faks
+389 2 3115 659
+389 2 3118 038