This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Ente shëndetësore në republikën e Maqedonisë – JU NDIHMOJMË

//Ente shëndetësore në republikën e Maqedonisë - JU NDIHMOJMË

ENTE SHËNDETËSORE

31.01.2014|

Veprimtaria themelore dhe kompetencat e klinikave, Spitaleve, Shtëpive shëndetësore dhe enteve tjera shëndetësore janë: •    kontrollet mjekësore dhe llojet e tjera të ndihmave mjekësore me qëllim për vërtetimin, përcjelljen dhe kontrollin e gjendjes shëndetësore; •    ndërmarrja e masave profesionale mjekësore, masa dhe procedura për përparimin e gjendjes shëndetësore, gjegjësisht ndalimin dhe zbulimin e hershëm të sëmundjeve [...]

Enti republikan për mbrojtje shëndetësore

31.01.2014|

Obligimi primar i Entit republikan për mbrojtje shëndetësore si ent multidisciplinar, studiues dhe edukues është që ta përcjellë gjendjen në Maqedoni në aspekt të preventivës shëndetësore dhe të alarmojë në institutet kompetente gjithmonë kur, do të vletrësohet se për atë ka nevojë. ERMSH me sukses mund ta realizojë këtë veprimtari vetëm me bashkëpunim të gjithanshëm dhe [...]