This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Komuna në Republikën e Maqedonisë – JU NDIHMOJMË

//Komuna në Republikën e Maqedonisë - JU NDIHMOJMË

KOMUNA NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

31.01.2014|

Komunat, në kuadër të ligjit, kanë të drejtë që në rajonin e vet t’i kryejnë punët e interesit publik me rëndësi lokale, që nuk janë të çkyçura nga kompetenca e tyre apo nuk janë në komptencë të organeve të pushtetit shtetëror: •    Pavarsisht, në kuadër të ligjit, i rregullojnë dhe kryejnë punët e iinteresit publik me [...]

QYTETI I SHKUPIT

31.01.2014|

Kryetari i Qytetit e paraqet dhe përfaqëson Qytetin e Shkupit. Për punën e tij ai përgjigjet para qytetarëve të qytetit, kurse kompetencat e tij janë: •    I proklamon aktet e Këshillit dhe i shpall në “Gazetën Zyrtare të Qytetit të Shkupi”; •    Kujdeset dhe e siguron zbatimin e akteve të Këshillit; •    Kujdeset për zbatimin e [...]

BNJVL-Bashkësia e njësive të vetëqeverisjes lokale të Republikës së Maqedonisë

31.01.2014|

BNJVL është qendër ku koordinohen aktivitetet për përmirësimin e punës së njësive të vetëqeverisjes lokale. BNJVL, i bashkon të gjitha 84 komunat ne Republikën e Maqedonisë dhe Qytetin të Shkupit si anëtare të saja. Bashkësia përgatiti model statute për punë, dhe morri pjesë edhe në përgatitjen e ligjit të ri për vetëqeverisje lokale. Misioni gjeneral i [...]