This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Institucione arsimore – JU NDIHMOJMË

//Institucione arsimore - JU NDIHMOJMË

Arsimi fillor

02.02.2014|

Arsimi fillor është pjesë e sistemit të vetëm edukativo-arsimor në Republikën e Maqedonisë. kurse veprimtaria e tij është eë rregulluar me Ligjin për arsim fillor. Misioni themelor i shkallës së parë arsimore në Republikësn e Maqedonisë është që të edukon, arsimondhe udhëzon. në qëllimet strategjike si prioritet është shënuar përmirësimi i kualitetit të mësimit me përdorimin [...]

Arsimi i mesëm

02.02.2014|

Veprimtaria dhe kompetenca e arsimit të mesëm rrjedhin nga Ligji për arsim të mesëm. •    arsimi i mesëm është i obligueshëm për çdo qytetar dhe është pa pagesë në shkollat e mesme publike; •    realizohen plan-programe për arsim gjimnazist dhe profesional; •    veprimtaria është me interes publik dhe kryhet si shërbim publik; •    veprimtaria edukativo arsimore [...]

Arsimi i lartë – Univesitete

02.02.2014|

Universitetet në Republikëne Maqedonisë sigurojnë zhvillimin e arsimit të lartë, shkencës, artit dhe profesionalizmit dhe drejtpërsëdrejti edhe nëpërmjet fakulteteve, gjegjësisht nëpërmjet shkollave të larta profesionale: •    Marrin pjesë në vërtetimin e Programit për veprimtari të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë; •    I planifikojnë dhe vërtetojnë zhvilimin dhe nevojat e veprimtarisë për arsim të lartë [...]