Drejtoria për mbrojtjen e informacioneve të klasifikuara

31.01.2014|

Drejtoria për mbrojtjen e informacioneve të klasifikuara i kryen punët që kanë të bëjnë me:•    Siguron zbatim të vazhdueshëm të standardeve dhe normave ndërkombëtare në ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve për mbrojtjen e informacioneve të klasifikuara;•    Kryerjen e kontrollit në mënyrën  në të cilën ruhen dhe mbrohen informacionet e klasifikuara të cilat RM-ja ua ka bërë [...]