bul. “Ilinden” nr. 2 / Kulla 6 / Zyra 410

Person zyrtar:

m-r Lirim Shabani

e-mail: lirim.shabani@apj.gov.mk
info@apj.gov.mk

Lista e informacioneve me karakter publik gjendet në tabelën për shpallje