•    E informon publikun për aktivitet e Qeverisë;
•  Organizon konferenca shtypi, brifingje dhe fushata informative në bashkëpunim me institucionet e Qeverisë apo me bashkëpunëtorë të tjerë të jashtëm, institucione dhe agjencione;
•    Jep lajmërime për publikun;
•    Jep buletine – informacione për çështje më të rëndësishme të cilat shqyrtohen në Qeveri.