U realizua trajnim për persona zyrtarë për më shumë lëmi dhe veprimtari

22.05.2018|0 Comments

Në organizim të Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, në hapësirat e Komisionit so vazhdoi vazhdueshmëria e planifikuar e trajnimeve me temë: “Qasje e lirë në [...]

MISION ME EKSPERTË NË PËRKRAHJE TË INSTRUMENTIT TAIEXTË KOMISIONIT EVROPIAN PËR DËNIMET NË TË HOLLA DHE SANKSIONE TJERA PËR MOSZBATIMIN E LIGJIT

20.04.2018|0 Comments

Në hapësirat e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, më 18 dhe 19 prill, me përkrahjen e instrumentit TAIEX të Komisionit evropian, u mbajt Mision me [...]

TRAJNIM PËE PERSONA ZYRTAR SAPO TË EMËRUAR

04.04.2018|0 Comments

Njëmbëdhjetë persona zyrtar të sapo emëruar për ndërmjetësim me informacione me karakter publik të institucioneve shtetërore, komunave, enteve shëndetësore dhe arsimore, morën pjesë në temën “Qasje e lirë në informacione me karakter publik dhe zbatimi [...]

ZËVENDËS KRYETARI I KOMISIONIT MBAJTI FJALIM NË NGJARJE NË ORGANIZIM TË SIGMA

21.03.2018|0 Comments

  Zëvendës kryetari i Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacionet me karakter publik, z. Blerim Hyseni, mori pjesë në ngjarje në organizim të SIGMA, me titull “Sfidat në reformën [...]

TRAJNIM PËR PERSONA ZYRTARË TË SAPOEMËRUAR

28.02.2018|0 Comments

Njëmbëdhjetë persona zyrtarë të sapoemëruar për ndërmjetësim me  informacione me karakter publik të institucioneve shtetërore, (ministri dhe agjencione), ndërmarrje publike dhe të enteve arsimore, morrën pjesë në trajnimin me temë “Qasja e lirë në informacionet [...]

U NËNSHKRUA MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MES KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK DHE SHOQATËS SË GAZETARËVE TË MAQEDONISË

15.02.2018|0 Comments

  Në hapësirat e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, u nënshkrua Memorandum për bashkëpunim mes Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë [...]

Lexo më shumë

Broshura

Ti ke të drejtë të dish
Informacionet me karakter publik janë për tu dhënë
E nuk janë për tu ruajtur
Qasjqa në informacione me karakter publik është e lirë