TAKIM I UDHËHEQËSISË SË AGJENCISË ME SHEFIN E MISIONIT TË OSBE-së NË SHKUP

06.02.2020|0 Comments

Në hapësirat e Agjencisë për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Drejtoresha e Agjencisë, zonja Pllamenka Bojçeva dhe Zëvendës drejtori, z. Blerim Hyseni, sot realizuan takim me delegacionin [...]

NË VELES U MBAJT TRAJNIM ME KARAKTER REGJIONAL

14.11.2019|0 Comments

Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, sot realizoi trajnimin e fundit të ciklit nga katër trajnimet e parapara [...]

U MBAJT TRAJNIMI REGJIONAL PËR PERSONA ZYRTARË NË TETOVË

12.11.2019|0 Comments

Në hotelin “Merkur” në Tetovë, sot Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së, realizoi trajnimin e tretë nga gjithsej katër të [...]

U REALIZUA EDHE TRAJNIMI I DYTË PËR LIGJIN E RI PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

29.10.2019|0 Comments

Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, sot në hotelin Porta, mbajti edhe trajnimin e dytë me temë: “Implementimi [...]

TRAJNIM PËR LIGJIN E RI PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

24.10.2019|0 Comments

Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup , sot mbajti trajnimin e parë të ciklit prej katër trajnimeve të [...]

U REALIZUA TAKIMI I NËNTË ME QYTETARËT E MANASTIRIT NË KUADËR TË PARTNERITETIT TË HAPUR QEVERITAR

10.04.2019|0 Comments

Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në bashkëpunim me Shoqatën për emancipimin, solidaritetin dhe barazinë e grave ESE, e në pajtueshmëri me masën “Rritja e vetëdijes [...]

Lexo më shumë

Broshura

Ti ke të drejtë të dish
Informacionet me karakter publik janë për tu dhënë
E nuk janë për tu ruajtur
Qasjqa në informacione me karakter publik është e lirë