PJESËMARRJE NË KONFERENCË PËR TË DHËNA TË HAPURA

Anëtarja e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik Valentina Fidanoska dhe Cveta Trajkovska, udhëheqëse e njësisë në Sekretariatin e Komisionit, me ftesë të Qendrës së Maqedonisë për bashkëpunim ndërkombëtar, sot morën pjesë në Konferencë “Të dhëna të hapura për shpenzimin e mjeteve publike – përvoja nga…

TRAJNIM PËR PERSONA ZYRTARË TË INSTITUCIONEVE ARSIMORE

Në hapësirat e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, sot u mbajt trajnim me temë: “Qasja e lirë në informacione me karakter publik”. Trajnimin e realizuan Jordanka Stojkova dhe Cveta Trajkovska, ligjërues profesionist të Sekretariatit të Komisionit, e në të morën pjesë 16 persona zyrtarë të…

VAZHDOJNË TRAJNIMET NË KOMISION

Me takim të ri me personat zyrtar për ndërmjetësim me informacione me karakter publik, sot në hapësirat e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione ma karakter publik, vazhduan trajnimet e planifikuara me temë “Qasje e lirë në informacione me karakter publik”. Trajnimin e realizuan ligjëruesit profesional në Sekretariatin e…

U NËNSHKRUA MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MES KOMISIONIT DHE UNIVERSITETIT PËR TURIZËM DHE MENAXHMENT NË SHKUP

Kryetari i Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, d-r Gjorgi Sllamkov dhe Rektori i Universitetit për turizëm dhe menaxhment në Shkup, prof. d-r Ace Milenkovski, sot në hapësirat e Komisionit nënshkruan Memorandum për bashkëpunim mes dy institucioneve. Memorandumi është me afat prej pesë vjet (me mundësi…

KËSHILLIM PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

Në organizim të Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavell Shatev” sot në hapësirat e Akademisë u mbajt këshillim me temë: “Zbatimi i ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik”. Në kuadër të këshillimit, ligjëruesit profesionist të Sekretariatit të Komisionit Jordanka Stojkova dhe Cveta Trajkovska, mbajtën ligjërata për 20 persona zyrtarë të…

TRAJNIM I REALIZUAR PËR 14 PERSONA ZYRTARË NGA INSTITUCIONET DHE ENTET ME VEPRIMTARI TË NDRYSHME

Ligjëruesit profesional në Sekretariatin e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Cvetan Stanoeski dhe Makfirete Morina Sylejmani, sot në hapësirat e Komisionit mbajtën trajnimin për personat zyrtarë me temë “Qasja e lirë në informacione e karakter publik”. Në trajnim morën pjesë 14 persona zyrtarë të rinj,…

FILLIMI I CIKLIT TË RI TË TRAJNIMEVE PËR PERSONA ZYRTARË

Sot në hapësirat e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, u mbajt trajnim me temë “Qasje e lirë në informacione me karakter publik”. Trajnimin e realizuan Jordanka Stojkova dhe Cveta Trajkovska, ligjërues profesional nga Sekretariati i Komisionit, e në të morën pjesë 15 persona zyrtar të…

U PREZANTUA RAPORTI PËR VEPRIMIN E SHOQËRISË QYTETARE DHE SFIDAVE TË VAZHDUESHME

Udhëheqësi i njësisë në Sekretariatin e Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Zhorzh Popovski, mori pjesë në prezantimin e Raportit për rrethin e mundshëm për zhvillimin e shoqërisë qytetare në Maqedoni 2015, që e prezantoi Qendra për bashkëpunim ndërkombëtar të Maqedonisë (QBNM). Dokumenti përmban udhëzime dhe…

Page 1 of 3123