U REALIZUA TRAJNIM PËR PERSONA ZYRTARË

22.12.2017|0 Comments

Në organizim të Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, në hapësirat e Komisionit vazhduan trajnimet e planifikuara me temë “Qasje e lirë në informacionet me karakter [...]

PJESËMARRJE NË DEBATIN PUBLIK PËR NDRYSHIME TË MUNDSHME TË LIGJIT PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

19.12.2017|0 Comments

Në hallën e kinemasë në Klubin e deputetëve , sot u mbajt debat publik për ndryshime të mundshme të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Ngjarja u mbajt në organizim të [...]

U PËRGATIT PLANI STRATEGJIK I KOMISIONIT

27.11.2017|0 Comments

Grupi punues i Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacionet me karakter publik (KMDQLIKP), në bashkpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, përgatiti Planin strategjik të KMDQLIKP për periudhën prej [...]

Trajnim për personat zyrtarë të sapoemëruar

23.11.2017|0 Comments

Njëzet e tre persona zyrtarë të rinj për ndërmjetësim me informacione me karakter publik prej më shumë institucioneve shtetërore, (agjenci, komisione, drejtori), nga pushteti gjyqësor dhe nga institucionet shëndetsore, morën pjesë në trajnimin me temë [...]

PUNËTORI RAJONALE E REALIZUAR NË BASHKËPUNIM ME KOMISIONIN DHE MISIONIN E OSBE NË SHKUP

26.10.2017|0 Comments

Në hotelin “Oaza” në Shtip, në kuadër të bashkëpunimit të realizuar të Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik me Misionin e OSBE-së në Shkup (aplikacioni projektues [...]

U REALIZUA VIZITË STUDIUESE E KËSHILLIT PËR TRANSPARENCË DHE QEVERISJE TË MIRË NË MADRID, SPANJË

20.10.2017|0 Comments

Kryetari i Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, d-r Gjorgi Sllamkov, zëvendës kryetari Blerim Hyseni dhe anëtarja Valentina Fidanovska, nëpërmjet instrumentit TAIEX të Komisionit evropian, më [...]

Lexo më shumë

Broshura

Ti ke të drejtë të dish
Informacionet me karakter publik janë për tu dhënë
E nuk janë për tu ruajtur
Qasjqa në informacione me karakter publik është e lirë