PUNËTORI E REALIZUAR PËR PERSONA ZYRTARË BASHKËPUNIM I KOMISIONIT ME MISIONIN E OSBE NË SHKUP

29.09.2017|0 Comments

Në kuadër të bashkëpunimit të realizuar të Komisionit për qasje të lirë në informacione me karakter publik me Misionin e OSBE-së në Shkup (aplikacioni projektues “Bashkëpunimi trevjeçar dhe aktivitetet për Komisionin”, më 28 shtator të [...]

SHËNIMI I DITËS NDËRKOMBËTARE PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK 28 SHTATORI

28.09.2017|0 Comments

Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacionet me karakter publik, në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, sot do ta shënojë 28 shtatorin, Dita ndërkombëtare për qasje univerzale në [...]

UDHËZIME PËR PUNËN E ORGANEVE DHE MINISTRIVE GJATË PROCESIT ZGJEDHOR

18.09.2017|0 Comments

Në mbledhjet e 27-të, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, miratoi Udhëzim për mënyrën e punës së ministrive, organeve tjera të drejtorisë shtetërore dhe organeve drejtuese, si dhe Udhëzim për ndalimin e përdorimit të gjërave të [...]

ZËVENDËSKRYEMISTRI OSMANI NË VIZITË PUNË NË KOMISION

17.08.2017|0 Comments

Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, i obliguar për çështje evropiane Bujar Osmani, në shoqëri të bashkëpunëtorëve nga Kabineti i kryeministrit dhe nga ana e Sekretariatit për çështje evropiane, sot realizoi vizitë punë në [...]

EKIPI I EKSPERTËVE TË RAJNHARD PRIBE NË TAKIM NË KOMISIONIN PËR MBROJTJEN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONET ME KARAKTER PUBLIK

20.07.2017|0 Comments

Eksperti për qeverisjen e të drejtës së Komisionit evropian z. Rajnhard Pribe, më 20 korrik 2017, së bashku me grupin e ekspertëve të BE, kishin vizitë pune në Komisionin për mbrojtjen e të drejtës për [...]

AKTIVITET I KOMISIONIT I PËRBASHKËT I REALIZUAR ME DMDHP

13.07.2017|0 Comments

Anëtarët e grupeve punuese të Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe Drejtorisë për mbrojtjen e të dhënave personale mbajtën edhe një punëtori të përbashkët me [...]

Lexo më shumë

Broshura

Ti ke të drejtë të dish
Informacionet me karakter publik janë për tu dhënë
E nuk janë për tu ruajtur
Qasjqa në informacione me karakter publik është e lirë