U REALIZUA TAKIMI I NËNTË ME QYTETARËT E MANASTIRIT NË KUADËR TË PARTNERITETIT TË HAPUR QEVERITAR

10.04.2019|0 Comments

Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në bashkëpunim me Shoqatën për emancipimin, solidaritetin dhe barazinë e grave ESE, e në pajtueshmëri me masën “Rritja e vetëdijes [...]

TAKIM ME QYTETARËT E STRUMICËS NË KUADËR TË PARTNERITETIT TË HAPUR QEVERITAR

05.04.2019|0 Comments

Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informaqcione me karakter publik në bashkëpunim me Shoqatën për emancipimin, solidaritetin dhe barazinë e grave ESE, e në pajtueshmëri me masën “Rritja e vetëdijes [...]

TAKIM ME QYTETARËT E TETOVËS NË KUADËR TË PARTNERITETIT TË HAPUR QEVERITAR

03.04.2019|0 Comments

Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informaqcione me karakter publik në bashkëpunim me Shoqatën për emancipimin, solidaritetin dhe barazinë e grave ESE, e në pajtueshmëri me masën “Rritja e vetëdijes [...]

NË KUADËR TË PARTNERITETIT TË HAPUR QEVERITAR U REALIZUAN KATËR TAKIME ME QYTETARË

01.04.2019|0 Comments

Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në bashkëpunim me Shoqatën për emancipim, solidaritet dhe barazi të grave – ESE, e në pajtueshmëri me masën “Rritja e [...]

TAKIME ME QYTETARËT NË KUADËR TË PARTNERITETIT TË HAPUR QEVERITAR

27.03.2019|0 Comments

Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter pbulik me Shoqatën për emancipim, solidaritet dhe barazi të grave – ESE, e në pajtueshmëri me masën “Rritja e vetëdijes tek [...]

U NËNSHKRUA MARRËVESHJA PËR DONACION

25.02.2019|0 Comments

Sot, në hapësirat e Misionit të OSBE-së në Shkup, në pajtueshmëri me aplikimin projektues “Bashkëpunim trevjeçar dhe aktivitete për Komisionin” dhe bashkëpunimin e realizuar mes Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë [...]

Lexo më shumë

Broshura

Ti ke të drejtë të dish
Informacionet me karakter publik janë për tu dhënë
E nuk janë për tu ruajtur
Qasjqa në informacione me karakter publik është e lirë