U REALIZUA PUNËTORI PËR PERSONA ZYRTARË TË RI TË EMËRUAR

12.12.2018|0 Comments

Në kuadër të bashkëpunimit të realizuar të Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik me Misionin e OSBE-së në Shkup (aplikacion projektues “Bashkëpunim trevjeçarë dhe aktivitete për [...]

NË HOTELIN “ALEKSANDAR PALLAS” PUNËTORI E KOMISIONIT DHE MISIONIT TË OSBE NË SHKUP

05.12.2018|0 Comments

Sot në hotelin “Aleksandar Pallas” në Shkup, në kuadër të bashkëpunimit të realizuar mes Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe Misionit të OSBE-së në Shkup [...]

PUNËTORI RAJONALE PËR PERSONA ZYRTAR REALIZUAR NË BASHKËPUNIM MES KOMISIONIT DHE MISIONIT TË OSBE NË SHKUP

28.11.2018|0 Comments

Në kuadër të bashkëpunimit të realizuar mes Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe Misionit të OSBE-së në Shkup (aplikacioni projektues “Bashkëpunim trevjeçar dhe aktivitete për [...]

PUNËTORI RAJONALE PËR PERSONA ZYRTAR REALIZUAR NË BASHKËPUNIM MES KOMISIONIT DHE MISIONIT TË OSBE NË SHKUP

26.11.2018|0 Comments

Në kuadër të bashkëpunimit të realizuar mes Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe Misionit të OSBE-së në Shkup (aplikacioni projektues “Bashkëpunim trevjeçar dhe aktivitete për [...]

PUNËTORI RAJONALE PËR PERSONAT ZYRTAR REALIZUAR NË BASHKËPUNIM TË KOMISIONIT ME MISIONIN E OSBE NË SHKUP

16.11.2018|0 Comments

Në kuadër të bashkëpunimit të realizuar të Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik me Misionin e OSBE në Shkup (aplikacioni projektues “Bashkëpunim trevjeçarë dhe aktivitete për [...]

U realizua trajnim për persona zyrtarë për më shumë lëmi dhe veprimtari

22.05.2018|0 Comments

Në organizim të Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, në hapësirat e Komisionit so vazhdoi vazhdueshmëria e planifikuar e trajnimeve me temë: “Qasje e lirë në [...]

Lexo më shumë

Broshura

Ti ke të drejtë të dish
Informacionet me karakter publik janë për tu dhënë
E nuk janë për tu ruajtur
Qasjqa në informacione me karakter publik është e lirë