Kërko
Sh.F. “Bajram Shabani” f. Kondovë
f. Kondovë, Shkup
02 2058-536

Persona zyrtar:
Bejtulla Idrizi
Metin Bajrami

Lista e informacioneve me karakter publik gjendet në:
Tabelën për shpallje

Përpunimin e kësaj ueb-faqe e finansoi Ambasada britanike, nëpërmjet mjeteve nga programi UK FCO SPFRE. Përmbajtjet e shpallura janë mendime të autorëve dhe nuk i pasqyrojnë çdoherë opinionet dhe qëndrimet e Ambasadës britanike.

AnketaQasja në informacione me karakter publik është e lirë
Dokumente për shkarkim
Film i animuar