УРГЕНЦИЈА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Почитувани, Согласно надлежностите кои произлегуваат од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер (член 37), имателите на информации од јавен карактер имаат законска обврска да подготват Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за календарската 2015 година и истиот да го достават до Комисијата, до 31 јануари 2016 година. Овие извештаи ќе бидат составен…

23028252834_cc6211ed85_k-1024x684

УЧЕСТВО НА ЕДИНАЕСЕТТАТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Е-ОПШТЕСТВО.МК „СЛОБОДА И ПРИВАТНОСТ НА ИНТЕРНЕТ“

Раководителот на одделение во Секретаријатот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер Жорж Поповски и помладиот соработник Оливер Серафимовски, учествуваа на Единаесеттата меѓународна конференција е-Општество.Мк „Слобода и приватност на интернет“. Конференцијата чии организатори беа Фондацијата Метаморфозис и Меѓународниот Институт за човекови права и мир од Каен, се спроведува…

12351131_10207714350232999_2019590291_n

КОРИСНА РАЗМЕНА НА ХРВАТСКИТЕ И МАКЕДОНСКИТЕ ИСКУСТВА ОКОЛУ СЛОБОДНИОТ ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

Заменик претседателот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер Блерим Исеини, Членот на Комисијата Валентина Фидановска и Советникот во Секретаријатот на Комисијата Цветан Станоески, од 02 до 05 декември 2015 година реализираа студиска посета на Повереникот за информации на Република Хрватска. Студиската посета на хрватската национална институција, која се…

12358097_10207714425834889_1763025114_n

УЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО БЕЛГРАД

Членот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер Катерина Димеска, на покана на Центарот за граѓански комуникации, на 27 ноември 2015 година во Белград учествуваше на Регионалната конференција за јавни набавки. Конференцијата се одржа во рамките на регионалниот ЕУ проект „Кон ефикасни механизми за јавни набавки во земјите…

12278215_10154327870529056_13708218_n

ВОВЕДУВАЊЕТО НА ИНСТРУМЕНТОТ КАФ ВО КОМИСИЈАТА ПОМОГНАТО ОД ОБУЧУВАЧИ ОД ОБСЕ И МИОА

На 24 и 25 ноември на Попова Шапка, со асистенција на сертифицираните обучувачи Маја Лазарова-Крстевска од Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Владимир Анчев од Министерството за информатичко општество и администрација, се одржа завршната работилница за воведување на процесот на Заедничка рамка за проценка на квалитет (КАФ) во Комисијата за заштита на правото за слободен…

намалена подгтовена

УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ПОДГОРИЦА, ЦРНА ГОРА

Претседателот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер Пеце Ташевски и раководителот на одделение во Секретаријатот на Комисијата Жорж Поповски, учествуваа во работата на конференцијата „Слободен пристап до информации-регионални искуства и меѓународни стандарди“, што се одржа на 19 и 20 ноември во Подгорица, Црна Гора.

ВОСПОСТАВЕНА СОРАБОТКА СО СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УКИМ

Членот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, Валентина Фидановска и стручните предавачи од Секретаријатот Цветан Станоески и Макфирете Морина Суљемани, денеска престојуваа во работна посета на Стоматолошкиот Факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“- Скопје.

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ОД ИНСТИТУЦИИ СО РАЗНИ ДЕЈНОСТИ НА ОБУКА ВО КОМИСИЈАТА

Денеска во просториите на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап информациите од јавен карактер, беше организирана обука на тема „Слободен пристап до информации од јавен карактер и практична примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“.

ОБУКА ВО ФУНКЦИЈА НА ПОУСПЕШНО ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Во просториите на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап информациите од јавен карактер, денеска се одржа обука на тема „Слободен пристап до информации од јавен карактер и практична примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“, на која учествуваа десетина новоназначени службени лица

1

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОД СКОПЈЕ

Иницијативата на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за воспоставување на поблиска соработка со високообразовните институции денеска беше официјализирана со Факултетот за безбедност од Скопје.