Бр.167- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 3 РЕШЕНИЈА И 10 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 167-та седница одржана на 04 април 2017 година донесе 3 решенија и 10 заклучоци. ************Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи по Жалбата изјавена од Д.Ј. од Скопје,…

Бр.166- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 1 РЕШЕНИЕ И 21 ЗАКЛУЧОК Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 166-та седница одржана на 29 март 2017 година донесе 1 решение и 21 заклучок. ************Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Хелсиншкиот комитет за…

Бр.165- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 7 РЕШЕНИЈА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 165-та седница одржана на 22 март 2017 година донесе 7 решенија. ************Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Г.Л., новинар од Кочани, поднесена против Министерството за здравство,…

Бр.164- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 11 РЕШЕНИЈА И 34 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 164-та седница одржана на 15 март 2017 година донесе 11 решенија и 34 заклучоци. ************Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението за еманципација,…

Бр.163- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 4 РЕШЕНИЈА И 12 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 163-та седница одржана на 07 март 2017 година донесе 4 решенија и 12 заклучоци. ************Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Д.Ј. од Скопје,…

Бр.162- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 2 РЕШЕНИЈА И 4 ЗАКЛУЧОЦИ Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 162-та седница одржана на 22 февруари 2017 година донесе 2 решенија и 4 заклучоци. ************Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од К.Ч. од Радовиш,…

Бр.161- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 19 РЕШЕНИЈА И 3 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 161-та седница одржана на 20 февруари 2017 година донесе 19 решенија и 3 заклучока. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Ј.И. од Скопје,…

Бр.160- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 5 РЕШЕНИЈА И 6 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 160-та седница одржана на 08 февруари 2017 година донесе 5 решенија и 6 заклучока. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани…

Бр.159- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 11 РЕШЕНИЈА И 5 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 159-та седница одржана на 31 јануари 2017 година донесе 11 решенија и 5 заклучока. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Н.С., новинар во…

Бр.158- Седница на Комисијата за слободен пристап до информации

ДОНЕСЕНИ 9 РЕШЕНИЈА И 2 ЗАКЛУЧОКА Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, на 158-та седница одржана на 24 јануари 2017 година донесе 9 решенија и 2 заклучока. **********Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, постапувајќи по Жалбата изјавена од Здружението на граѓани…