бул.„Гоце Делчев” бр.18
(02) 3297-100 
(02) 3225-520

службени лица:
Љиљана Глигоровска Чулева
e-mail: culeva@jpmrd.gov.mk
Милена Томиќ
e mail: milena.tomic@jpmrd.gov.mk
            makedonska.radiodifuzija@jpmrd.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.jpmrd.gov.mk