ул.„Гоце Делчев„ б.б.
(046) 272 700
(046) 270 217

службено лице:
Небојша Драгичевиќ
(070) 606-272
e-mail: traortoh@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.traorth.com.mk