бул.„Гоце Делчев„ бр.18
(02) 5119-860

службено лице:
Марјан Анчевски
(02)  5119-884 лок.2645
e mail: m.ancevski@yahoo.com
direkcija@mrt.com.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.mrt.com.mk