ул.“Милан Зечар” бр. 21
(033) 270-688
(033) 270-548

службено лице:
Петрана Атанасовска
(078) 378-141
e-mail: pepa.atanasovska@yahoo.com
zzz.kocani@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.cjzkocani.org.mk/
огласна табла