ул.“Мајка Тереза” бр.17
(02) 3226-923
(02) 3147-410

службени лица:Бурим Идризи
e-mail: idrizi_burim@hotmail.com

Горан Јовановски
e-mail: g.jovanovski86@yahoo.com
                rztskopje@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.itm.org.mk