ул.„Индустриска„ бр.5
(033) 441-626
(033) 441-148

службено лице:
Алексо Матевски
лок.105
(071) 216-906
e-mail: alekso.matevski@yahoo.com
pehcevo@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла