ул.”Мајор Чеде Филиповски” бр. 29
(042) 216-480
(042)215-801

службено лице:
Сазан Шеху
e mail: zdgostivar@zdravstvo.gov.mk

Листата со информации од јавен карактер се наоѓа на
огласна табла