ул.“Милан Зечар” бр.21
033) 612-400
033) 612-402 

службени лица:
Јасминка Илиева
Орхидеја Димитровска
e-mail: zd_kocani@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла