бул.„Гоце Делчев“ бр.9
(02) 3293-293
(02) 3293-202

службено лице:
Томислав Башевски
(02) 3293-213
e-mail: t.basevski@ukim.edu.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.ukim.edu.mk