ул.„Никола Русински„ бр.1
(02) 3061-543

службено лице:
Дарко Мариновски
(070) 813-285
e-mail: darkomarinovski@yahoo.de
esraskopje@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.esra.com.mk