бул. „Јане Сандански“ бр.67 Б-2 локал 10 – Скопје

072/ 242 322

службено лице:
Александар Гарески
e-mail:   aleksandar.gareski@gmail.com
t_tmro@yahoo.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http/tmro-mk.weebly.com