ул.„Вашингтонска„ бр.44
(02) 2600-307

службено лице:
Милена Наумоска Мусовска
(070) 229-347
e-mail: milena.naumoska@gmail.com
shaipjusuf@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла