ул.„Џон Кенеди„ бр.16
02/2611-530службенo лице:
Сакип Аџами
e-mail: sucvetandimov@yahoo.com
sakipaxhami@live.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла