Ул „2„ бр. 20
(02) 5110-127

службено лице:
Бехаре Весељ – Рустеми
078/268-819
e-mail: Saraj_Shkup@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла