ул.„Димитрија Чуповски„ бр. 27
02/3214-314
02/3211-082

службено лице:
Марта Горовска
e-mail:  martagorovska@yahoo.com
               josipbrozmatura@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://josipbroztito.edu.mk/
огласна табла