ул.„Варшавска„ бр.3
02/3065-686
02/3071-011

службено лице:
Мери Стаменковска
(070) 391-483
e-mail:   meristamenkovska@hotmail.com
gdimitrov_sk@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.georgidimitrov.info/
огласна табла