бул. „3-та Македонска бригада„ б.б.
02/2400-040
службено лице:

Славица Нешеска
e mail:   d_slavica76@yahoo.com
sugsvladotasevski@gmail.com

Листата на информации од јаве карактер се наоѓа на:
www.sugsvladotasevski.edu.mk/
огласна табла