ул.„Илинденска„ бр.301
044/330-494
044/330-496

службено лице:
Милена Јанеска
e-mail: milena84m@hotmail.com
            mosapijade@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.mosapijade.te.mk
огласна табла