бул.„Методи Митевски –Брицо„ бр. 35
033/411-864
033/411-828
033/411-866

службени лица:
Илчо Тодоровски
e-mail: ilcotodorovski@yahoo.com
mm_brico@hotmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла