ул.„Кеј 13 Ноември“ кула 2/4, Скопје
(02) 6092-388

службени лица:
Биљана Витошевиќ
(078) 355-935
e-mail: bdvitosevic@yahoo.com
Даниел Петровски
(076) 440-162
e-mail: petrovskidaniel@gmail.com
Аднан Мемед
(072) 266-716
e-mail: adnanmemed@yahoo.com
sojuznaromite@gmail.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.srm.org.mk