ул. „8 Октомври„ бр.91
031/ 377-120

службено лице:
Живко Ристовски
(078) 330-659
e-mail: zivko_r@yahoo.com
sougorcepetrov@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://gjorchepetrov.edu.mk/
огласна табла