ул.„Браќа Миладиновци„  бр.213
048/415-376

службенo лицe:
Ирена Пипиџаноска
e-mail: irenapipi@yahoo.com
riste.risteski.ricko@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла