ул.„Пиринска Македонија„ бр.4
031/424-380

службени лица:
Бојана Ивановска Димитриевска
(075) 205-624
e-mail: bojanaivanovska@yahoo.co.uk
Снежана Лучиќ
(075) 205-625
Арифи Блерта
(075) 2015-621
Шабан Бектеши
(071) 716-151
e-mail: sopot@live.com
n.pero@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.souperonakov.edu.mk
огласна табла