ул.„Пролетерски бригади„ бр.49
046/780-020
046/786-141

службено лице:
Ерзене Зиба
e-mail: sounikonestor@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.nikonestor.edu.mk/
огласна табла