ул.„Првомајска„ бр. 3
034/382-031
034/382-055

службени лица:
Ѓорге Прочков
e-mail: prochkovg@yahoo.com
dsuvalandovo@t-home.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://sougocedelcev.edu.mk/
огласна табла