Булевар 1-ви Мај бр.51
047/224-316

службени лица:
Нурјан Махмуд
072/ 265 829

Весна Жоглева
(077) 516-759
e-mail: vesna.zhogleva@yahoo.com
gimnazija.jbt.bt@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла