Центар Жупа
(046) 840-315

службено лице:
Сабри Асан
(070) 447-356
e-mail: ortaokulata@hotmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла