ул.„Маршал Тито„ б.б.
(034) 223-077

службено лице:
Славе Танов
e-mail: slavetanov@yahoo.com
sou_bogdanci_bogdanci@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла