ул.„Браќа Миладинови„ бр.169
044/350-300
044/350-301

службено лице:
Неџмије Ибрахими
e-mail: tex_tekn@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла