ул. „Шишка„ бр. 23
043/412-180
043/412-910

службени лица:
Горан Златев
Тања Камчева
e-mail: zsuckavadarci@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла