ул.„11-ти Октомври“ бр.7,  секција 6, II кат ГТ Центар
(02) 3222-667

службено лице:
Жарко Камчев
e-mail: contact@sunr.mk
zarko.kamcev@sunr.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.sunr.mk