ул.„Живко Брајковски„ бр.39
(042) 272 051

службено лице:
Џеладин Ибраими
e mail: xhelua_05@hotmail.com
seou_gostivar@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла